Programmaverantwoording 2019

Paragrafen

Inleiding paragrafen

Inleiding paragrafen

In afzonderlijke paragrafen worden beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot een aantal overstijgende thema’s. Een zevental paragraaf zijn verplicht gesteld, namelijk:
   A. Lokale heffingen.
   B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
   C. Onderhoud van kapitaalgoederen.
   D. Financiering.
   E. Bedrijfsvoering.
   F. Verbonden partijen.
   G. Grondbeleid.

Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen ook als paragraaf toegevoegd, namelijk:
   H. Investeringen en majeure projecten.
   Voor een totaalbeeld van de investeringen en de voortgang / status van majeure projecten in     
   2018, is een paragraaf investeringen en majeure projecten opgenomen.

   I. Demografische ontwikkelingen
  J. Begrotingscriterium

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05