Programmaverantwoording 2019

Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

Paragraaf A. Lokale heffingen

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de navolgende onderdelen:

  1. De gerealiseerde inkomsten.
  2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen.
  3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten).
  4. De lokale lastendruk.
  5. Het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05