Programmaverantwoording 2019

Paragrafen

Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten

Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten

IIn deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2019 waren gepland. Investeringen waarbij zich politiek relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan, worden afzonderlijk toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de majeure projecten. Een uitgebreid financieel overzicht van alle investeringen (zowel de openstaande als de investeringen die in 2019 zijn afgesloten) is opgenomen in bijlage 3 van dit boekwerk.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05